logo
thenja

ART & CRAFT ROOM

ที่ Playtime เรามีห้องและอุปกรณ์หลากหลายแบบให้ น้องๆ จะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงด้วยมือของน้องๆ เอง ทั้งทางด้านงานวาดเขียน การใช้สี การปั้น การตัดปะ (Paper Mache) และการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ซึ่งสามารถสร้างกระบวนการคิดและจินตนาการ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะด้านต่างๆ มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด อาทิ ผ้าเช็ดหน้าบาติก, ระบายสีบนเฟรมผ้า, ตกแต่งแผ่นไม้ด้วยกากเพชร, ตกแต่งแผ่นไม้ด้วยเปเปอร์มาเช่, ระบายสี ถุงผ้าลดโลกร้อน (ใหญ่), ระบายสี ถุงผ้าลดโลกร้อน (เล็ก), ตุ๊กตาพวงกุญแจประดิษฐ์จานรองแก้ว, ประดิษฐ์กล่องใส่ทิชชู, กรอบรูปพลาสติก ระบายสี, กรอบรูปพลาสติก ลงกากเพชร, กล่องไม้และอีกมากมาย

thenja